Objavljeno 13. veljače 2023.

Europska komisija objavila je prvu verziju zajedničkog paketa instrumenata EU-a za uvođenje europske lisnice za digitalni identitet (EUDI). Taj paket koji su države članice razvile u bliskoj suradnji s Komisijom bit će temelj za izradu prototipa lisnice.

Tim paketom instrumenata dopunit će se zakonodavni prijedlog o pouzdanom i sigurnom digitalnom identitetu. Paket je ključan prvi korak kojim će se omogućiti stvaranje pouzdanog okvira za digitalnu identifikaciju i autentifikaciju na temelju zajedničkih standarda diljem EU-a. Cilj mu je osigurati visoku razinu povjerenja u digitalne transakcije u Europi. Države članice nastavit će surađivati s Komisijom na kontinuiranom ažuriranju paketa instrumenata.

Zahtjevi i specifikacije utvrđeni u paketu instrumenata nisu obvezni za države članice dok suzakonodavci ne donesu zakonodavni prijedlog o europskoj lisnici za digitalni identitet.

Komisija istodobno podupire i pilot-projekte u okviru digitalnog programa u iznosu od 50 milijuna eura za rješavanje prioritetnih slučajeva uporabe lisnice, uključujući vozačku dozvolu, e-zdravstvo, plaćanja i obrazovanje/stručne kvalifikacije. Ti projekti započet će u prvoj polovini 2023.

Europska lisnica za digitalni identitet bit će siguran i praktičan način na koji će se europski građani i poduzeća moći identificirati za pristup digitalnim uslugama pomoću telefona. Moći će sigurno pohranjivati i upotrebljavati podatke za sve vrste usluga, kao što su prijava u zračnoj luci, najam automobila, otvaranje bankovnog računa ili prijava na svoj račun na velikim internetskim platformama. Osim toga, EUDI će građanima omogućiti da pohranjuju vjerodajnice kao što su mobilna vozačka dozvola, strukovne dozvole, e-zdravstvo ili svjedodžbe.

Print Friendly, PDF & Email