Objavljeno 31. srpnja 2023.

Europska Komisija poziva zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta o tome kako se u maloprodajnom industrijskom ekosustavu može ostvariti digitalna i zelena tranzicija i transformacija vještina te povećati njegova otpornost i konkurentnost na pravedan i pošten način. Eurospka Komisija objavila je dokument u kojem se analiziraju glavni izazovi i mogućnosti te tranzicije i na kojem se temelji ovo savjetovanje.

Poduzeća i poslovna udruženja u cijelom predmetnom ekosustavu te javna tijela, socijalni partneri, potrošači, istraživačke organizacije, akademska zajednica i druge relevantne strane mogu odgovoriti na upitnik na portalu EU Survey do 26. rujna 2023. godine

Osim savjetovanja Eurospka Komisija organizira i radionice za dionike radi boljeg razumijevanja tog ekosustava. Rezultati ankete i radionica uzet će se u obzir pri zajedničkom oblikovanju tranzicijskog puta, koji će sadržavati konkretne mjere i obveze kako bi se ubrzalo ozelenjivanje i digitalizacija maloprodajnog ekosustava, a bit će dovršen početkom 2024. godine.

S 30 milijuna zaposlenih u 5,5 milijuna poduzeća i s dodanom vrijednošću od gotovo 1,5 milijardi EUR, maloprodajni ekosustav, koji obuhvaća maloprodaju i veleprodaju, najveći je od svih industrijskih ekosustava EU-a. Zahvaljujući povezanosti s većinom industrijskih ekosustava konkurentnost tog sektora može imati pozitivan učinak na cijelo gospodarstvo EU-a i opskrbljivati 450 milijuna europskih potrošača.

Kako bi se ubrzala zelena i digitalna tranzicija europske industrije, Eurospka Komisija je u ažuriranoj industrijskoj strategiji iz svibnja 2021. predložila oblikovanje tranzicijskih putova za više ekosustava. Ažurirana strategija popraćena je prvim Godišnjim izvješćem o jedinstvenom tržištu, u kojem se analiziraju problemi s kojima se suočavaju razni ekosustavi i koje služi kao polazište za pripremu tranzicijskih putova.

Print Friendly, PDF & Email