Objavljeno 27. studenoga 2023.

Glavna Uprava Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO) u Bruxellesu lansirala je Platformu za iskorištavanje talenata (Harnessing Talent Platform – HTP), koja će služiti za pružanje potpore regijama u suočavanju s posljedicama demografskih promjena i ublažavanju izazova povezanih s padom tercijarno obrazovanog stanovništva diljem Europske unije.

U sklopu događanja objavljeno je kako je Europska  Komisija pozitivno ocijenila prijavu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te odabrala Kontinentalnu Hrvatsku (u koju spada i Koprivničko-križevačka županija) kao jednu od deset regija kojima će, kroz pokrenuti Mehanizam za jačanje talenata, pružati potporu u osposobljavanju, zadržavanju i privlačenju talenata, kako bi se ublažio učinak demografske tranzicije.

Riječ je o mehanizmu usmjerenom na smanjenje razlika među regijama po pitanju radne snage i vještina što, u konačnici, utječe na otpornost i konkurentnost Europske unije. Rješenja koja će se predlagati kroz ovaj Mehanizam bit će prilagođena potrebama svake regije, s ciljem iskorištavanja njihovog punog potencijala.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email