Objavljeno 21. prosinca 2023.

U 2024. godini Europska komisija promiče održive i visokokvalitetne poljoprivredno-prehrambene proizvode iz Europske unije.

Prijedlozi programa informiranja i promocije u pogledu poljoprivrednih proizvoda koji se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama u 2024. godini trebali bi obuhvaćati proizvode iz održivih poljoprivrednih praksi koji doprinose smanjenju upotrebe pesticida i antimikrobnih sredstava, smanjenju gnojidbe i onečišćenja vode, smanjenju emisije stakleničkih plinova, jačanju ekološke poljoprivrede i usmjerene su na dobrobit životinja

Promicanje konzumacije svježeg voća i povrća kao dijela uravnotežene prehrane i dalje je jedan od temelja politike promocije. Voće i povrće su glavna kategorija proizvoda koja se sufinancira sredstvima Europske unije kroz politiku promocije. U godišnjem programu rada za 2024. više od 18 milijuna eura bit će namijenjeno promicanju svježeg voća i povrća

Jedan od ciljeva Godišnjeg programa rada za 2024. godinu je informiranje o sustavima kvalitete i registriranim oznakama kao što su zaštićena oznaka izvornosti (ZOI), zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) ili zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS)

Promotivne aktivnosti izvan Europske unije su usmjerene prema zemljama i regijama s velikim potencijalom rasta, kao što su Kina, Japan, Južna Koreja, Singapur i Sjeverna Amerika. Ujedinjena Kraljevina i dalje je jedno od glavnih izvoznih tržišta za poljoprivredno-prehrambene proizvode Europske unije

Zahtjeve za financiranje prijedloga programa mogu podnijeti tijela, kao što su:

  • sektorske organizacije i skupine, odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom;
  • priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija;
  • tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnosti usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području. 

Prijedloge za takozvane jednostavne programe (SIMPLE) može podnijeti jedna ili više organizacija iz iste države članice Europske unije, dok prijedloge za programe s više korisnika (MULTI) podnose najmanje dvije nacionalne organizacije iz najmanje dvije države članice ili jedna ili više europskih organizacija. 

Prijedlozi SIMPLE programa sufinanciraju se u iznosu od 70% prihvatljivih troškova, a MULTI prijedlozi programa sufinanciraju se s 80% prihvatljivih troškova.

Poziv za podnošenje prijedloga u 2024. bit će otvoren od 18. siječnja do 14. svibnja 2024., a prijedlozi će se zaprimati putem namjenskog portala.

Informativni dan održat će se 31. siječnja i 1. veljače 2024. u Bruxellesu i biti će dostupan putem interneta. Cilj mu je detaljnije predstaviti kriterije prihvatljivosti i dodjele te iskustva korisnika financiranih programa, kao i olakšati kontakt među potencijalnim projektnim partnerima.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email