Objavljeno 12. srpnja 2023.

Europska Komisija donijela je novu strategiju o tehnologiji Web 4.0 i virtualnim svjetovima kako bi odredila smjer sljedeće tehnološke tranzicije te osigurala otvoreno, sigurno, pouzdano, pravedno i uključivo digitalno okruženje za građane, poduzeća i javne uprave u EU-u.

Internet se razvija iznimnom brzinom: nakon treće generacije interneta, Web 3.0, koja je trenutačno u razvoju i čije su glavne značajke otvorenost, decentraliziranost i kontrola koja je potpuno u rukama korisnika, sljedeća generacija, Web 4.0, omogućit će integraciju digitalnih i stvarnih objekata i okruženja te poboljšanu interakciju ljudi i strojeva.

izgledima za gospodarstvo EU-a nakon 2030. objavljenima u ožujku, digitalizacija se ističe kao jedan od ključnih pokretača gospodarstva, a Web 4.0 kao velika tehnološka tranzicija koja nam donosi neometano povezan, inteligentan i imerzivan svijet. Procjenjuje se da će se vrijednost tržišta virtualnih svjetova povećati s 27 milijardi eura 2022. na više od 800 milijardi eura do 2030.

Virtualni svjetovi utjecat će na naš suživot, čime će se stvoriti prilike i rizici na kojima će trebati raditi. Cilj je nove strategije postići Web 4.0 i virtualne svjetove koji odražavaju vrijednosti i načela EU-a, u kojima se prava građana u potpunosti primjenjuju te u kojima europska poduzeća mogu uspješno poslovati.

Ključni stupovi strategije 

Strategija je u skladu s ciljevima programa politike za digitalno desetljeće do 2030. i njegova tri ključna stupova digitalizacije: vještine, poduzeća i javne usluge. Četvrti stup, infrastruktura, obuhvaćen je Komisijinim paketom o povezivosti i njegovim širim mjerama o računalstvu, oblaku i kapacitetima na rubu mreže. Bavi se i otvorenošću i globalnim upravljanjem virtualnim svjetovima i tehnologijom Web 4.0 kao posebnim područjem djelovanja.

  1. Jačanje uloge građana i razvoj vještina kako bi se poboljšala informiranost građana, olakšao pristup pouzdanim informacijama i izgradila baza stručnjaka za virtualne svjetove. Europska Komisija će do kraja 2023. promicati vodeća načela za virtualne svjetove, koja je predložio panel građana i građanki, te će do prvog tromjesečja 2024. izraditi smjernice za širu javnost pomoću „paketa za građane”. S obzirom na ključnu važnost stručnjaka za virtualne svjetove, Europska Komisija će s državama članicama surađivati na izradi portfelja talenata te će podupirati razvoj vještina, među ostalim među ženama i djevojčicama, u okviru projekata koji se financiraju iz programa Digitalna Europa, te među stvarateljima digitalnih sadržaja u okviru programa Kreativna Europa
  2. Poduzeća: potpora europskom industrijskom ekosustavu koji koristi Web 4.0 kako bi se proširila izvrsnost i otklonila rascjepkanost. Trenutačno ne postoji ekosustav na razini EU-a koji okuplja različite aktere u vrijednosnom lancu virtualnih svjetova i tehnologije Web 4.0. Europska Komisija je predložila potencijalno partnerstvo za virtualne svjetove u okviru Obzora Europa, koje bi se moglo pokrenuti 2025., kako bi se potaknula izvrsnost u istraživanju te razvio industrijski i tehnološki plan za virtualne svjetove. Kako bi potaknula inovacije, Europska Komisija će podupirati i stvaratelje i medijske kuće u EU-u u iskušavanju novih alata za stvaranje, raditi na povezivanju razvojnih inženjera i industrijskih korisnika te surađivati s državama članicama na razvoju regulatornih izoliranih okruženja za Web 4.0 i virtualne svjetove.
  3. Javna uprava: podupiranje društvenog napretka i virtualnih javnih usluga kako bi se iskoristile mogućnosti koje mogu ponuditi virtualni svjetovi. EU već ulaže u velike inicijative kao što su Odredište Zemlja (DestinE)lokalni digitalni blizanci za pametne zajednice i europski projekt „Digitalni blizanac oceana” kako bi se istraživačima omogućilo da ostvare nova znanstvena dostignuća, industrijama da razviju precizne aplikacije, a javnim tijelima da donose informirane odluke o javnim politikama. Komisija pokreće dvije nove velike javne inicijative: „CitiVerse”, imerzivno urbano okruženje koje se može koristiti za urbanističko planiranje i upravljanje gradovima, te europski projekt „Virtualni ljudski blizanac”, koji će replicirati ljudsko tijelo radi potpore kliničkom odlučivanju i personaliziranom liječenju.
  4. Oblikovanje globalnih standarda radi postizanja otvorenih i interoperabilnih virtualnih svjetova i tehnologije Web 4.0 kako bi se osiguralo da njima neće dominirati ograničen broj velikih aktera. Europska Komisija će surađivati s dionicima u području upravljanja internetom iz cijelog svijeta te će promicati standarde za Web 4.0 koji su usklađeni s vizijom i vrijednostima EU-a.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email