Objavljeno 18. srpnja 2023.

Europska komisija otvorila je prijave za Nagradu za pristupačnost grada 2024. Nagradom se odaje priznanje gradovima koji su postali pristupačniji osobama s invaliditetom i koji su predani poboljšanju uvjeta građana. Ove će godine Europska komisija dodijeliti posebnu nagradu „novi europski Bauhaus” gradu čije su aktivnosti na pristupačnosti usklađene s vrijednostima novog europskog Bauhausa: održivosti, estetike i uključivosti.

Natječaj je otvoren za gradove s više od 50 000 stanovnika u EU-u i urbana područja koja se sastoje od dvaju ili više gradova s ukupno više od 50 000 stanovnika, ako se nalaze u zemljama EU-a s manje od 2 grada s više od 50 000 stanovnika.

Pobjednički gradovi dobivaju financijsku nagradu:

  • 1. nagrada: 150 000 EUR;
  • 2. nagrada: 120 000 EUR;
  • 3. nagrada: 80 000 EUR.

Pobjednici će biti proglašeni na svečanosti dodjele nagrada na konferenciji povodom Europskog dana osoba s invaliditetom 30. studenoga i 1. prosinca 2023.

Primjeri najboljih praksi pobjednika i finalista za 2023. nalaze se u brošuri Nagrade za pristupačnost grada 2023.

Rok za prijavu je 18. rujna 2023. u 12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu, a prijave treba podnijeti na internetskoj stranici Nagrade za pristupačnost grada 2024.

Print Friendly, PDF & Email