Objavljeno 24. svibnja 2023.

Europska prijestolnica pametnog turizma inicijativa je EU-a koja prepoznaje izvanredna postignuća europskih gradova kao turističkih destinacija u četiri kategorije: održivost, pristupačnost, digitalizacija te kulturna baština i kreativnost.

Cilj mu je promovirati pametni turizam u EU, umrežiti i ojačati destinacije te olakšati razmjenu najboljih praksi.

Natjecanje je otvoreno za gradove diljem EU-a, kao i za zemlje izvan EU-a koje sudjeluju u programima COSME i Jedinstveno tržište.
 
Vodič za prijavitelje nalazi se na www.SmartTourismCapital.eu a informacije o inicijativi https://smarttourismcapital.eu/

Prijave na natječaj za 2024. #EUTourismCapital otvorene su do 5. srpnja 2023. godine.

Europska komisija, DG GROW poziva ujedno i na sudjelovanje na online radionici na kojoj će potencijalno zainteresirani gradovi kandidati biti upućeni u proces pisanja uspješne prijave za natječaj za nagradu Europske prijestolnice pametnog turizma 2024.

Online radionica održat će se 1. lipnja 2023. od 14 do 15 sati.

Za sudjelovanje na radionici moguća je prijava putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/m2ALi1fxL2541kYD6


Titula Europske prijestolnice pametnog turizma 2024. godine može doprinijeti boljem imidžu grada kao predvodnika i uzora pametnog turizma u EU.

Nagrada daje gradovima jedinstvenu priliku da dobiju ciljanu podršku u komunikaciji i brendiranju od strane skupine stručnjaka u tom području.

Ove godine također se pokreće i novo natjecanje Europski zeleni pionir pametnog turizma 2024. koje je nasljednik inicijative EDEN-Europske destinacija izvrsnosti (European Destinations of Excellence), za održive turističke destinacije s populacijom između 25.000 – 100.000.

Cilj je prepoznati i nagraditi manje destinacije koje su provele uspješne strategije za poticanje održivog turizma kroz prakse zelene tranzicije. Natjecanje se temelji na načelu promicanja razvoja održivog turizma u destinacijama koje donose vrijednost gospodarstvu, planeti i ljudima. Europska destinacija izvrsnosti za 2023., Kranj (Slovenija) služi kao uzor za održivi turizam diljem Europe.

Povećanjem vidljivosti ovog novog natjecanja mogu se potaknuti destinacije da sudjeluju u razmjeni svojih najboljih postignuća u održivosti te inspirirati druge destinacije u njihovoj zelenoj tranziciji!

Prijave su otvorene do 5. srpnja 2023.

Više informacija o inicijativi nalazi se u Vodiču za prijavitelje: www.SmartTourismCapital.eu

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email