Objavljeno 20. travnja 2023.

Kako bi se pravo na ravnotežu između poslovnog i privatnog života zaštitilo u svim državama članicama, Europska komisija odlučila je nastaviti s postupcima zbog povrede protiv Belgije, Češke, Irske, Grčke, Španjolske, Francuske, Hrvatske, Cipra, Luksemburga, Austrije i Slovenije te im je poslala obrazložena mišljenja jer je nisu obavijestili o nacionalnim mjerama kojima se u potpunosti prenose pravila EU-a kojima se uspostavlja pravo na ravnotežu između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi.

Nova prava roditelja i pružatelja skrbi u EU-u

Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života prekretnica je za zaposlene roditelje i pružatelje skrbi. U njoj se utvrđuju minimalni standardi za prava na dopust kao što su očinski i roditeljski dopust te dopust za pružatelje skrbi, čime se olakšava usklađivanje obitelji i karijere. Osigurano je pravo na traženje fleksibilnih radnih uvjeta za roditelje i pružatelje skrbi. Ta nova pravila omogućit će građanima da razvijaju karijeru i obiteljski život, uz istovremeno povećanje njihove opće dobrobiti. Cilj je direktive poboljšati ravnotežu između poslovnog i privatnog života za svakoga te roditeljima i pružateljima skrbi omogućiti da se lakše nose sa svojim odgovornostima.

Direktivom se predviđaju sljedeća prava:

  • Očinski dopust: Očevi imaju pravo na barem deset radnih dana očinskog dopusta u vrijeme rođenja djeteta. Naknada tijekom očinskog dopusta mora biti barem jednaka onoj koja se prima tijekom bolovanja.
  • Roditeljski dopust: Svaki roditelj ima pravo na barem četiri mjeseca roditeljskog dopusta, od čega su dva mjeseca plaćena i neprenosiva. Roditelji mogu zatražiti korištenje tog dopusta u fleksibilnom obliku: u punom ili nepunom radnom vremenu ili u segmentima.
  • Dopust za pružatelje skrbi: Svi radnici koji pružaju osobnu skrb ili potporu članu obitelji ili osobi koja živi u istom kućanstvu imaju pravo na barem pet radnih dana dopusta za pružatelje skrbi godišnje.
  • Fleksibilni radni uvjeti: Svi zaposleni roditelji s djecom do osam godina starosti i svi pružatelji skrbi imaju pravo zatražiti skraćeno radno vrijeme, fleksibilno radno vrijeme i fleksibilnost na mjestu rada.

Komisija poziva države članice da poštuju ta pravila

Direktiva je donesena 2019., a države članice morale su je do 2. kolovoza 2022. prenijeti u svoje nacionalno pravo. Komisija je 21. rujna 2022. uputila službenu opomenu 19 država članica zbog neobavješćivanja o mjerama za prenošenje predmetne direktive u nacionalno pravo. Nakon analize njihovih odgovora Komisija je utvrdila da Direktiva još nije u potpunosti prenesena u 11 država članica te je stoga odlučila poduzeti idući korak u postupcima zbog povrede prava i uputiti obrazloženo mišljenje Belgiji, Češkoj, Irskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Cipru, Luksemburgu, Austriji i Sloveniji. Te države članice sad imaju dva mjeseca da poduzmu mjere za usklađivanje s obrazloženim mišljenjem. U protivnom Komisija može Sudu Europske unije uputiti predmete protiv njih.

Kontekst

EU je donio niz zakonodavnih akata kojima se za građane EU-a uvode minimalna prava koja omogućuju kombiniranje rada s obiteljskim obvezama.

Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života jedna je od mjera u okviru Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava za daljnju provedbu njegovih načela. Prijedlog je donesen 13. lipnja 2019., a države članice imale su rok od tri godine – do 2. kolovoza 2022. – da ga prenesu u nacionalno pravo. Nova su pravila dodatak pravima iz Direktive 92/85 o trudnim radnicama, prema kojoj žene imaju pravo na najmanje 14 tjedana rodiljnog dopusta, pri čemu su najmanje dva obvezna. Tijekom rodiljnog dopusta prima se naknada koja je barem jednaka naknadi koja se prima tijekom bolovanja.

Direktiva je povezana s europskom strategijom za skrb, kojom se nastoji svima u Europskoj uniji omogućiti pristup kvalitetnoj i cjenovno pristupačnoj skrbi te poboljšati položaj primatelja i pružatelja formalne i neformalne skrbi.

Više informacija

Direktiva EU-a o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi (Direktiva (EU) 2019/1158)

Nova prava u području ravnoteže između poslovnog i privatnog života

Nova prava za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života u EU-u

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života

Položaj žena na tržištu rada

Statistički podaci o stopama zaposlenosti prema spolu, dobi i stupnju obrazovanja

Statistički podaci o zaposlenju na nepuno radno vrijeme kao postotku ukupne zaposlenosti

Postupak zbog povrede prava EU-a 

Baza podataka o odlukama o povredama 

Poveznica na paket o povredama iz travnja 2023. 

Print Friendly, PDF & Email