Objavljeno 3. svibnja 2021.Logo Europske komisije

Europska komisija objavila je nacionalno izvješće Standardnog Eurobarometra za Hrvatsku – javno mnijenje u Europskoj uniji za zimu 2020. – 2021. godine. Naručitelj istraživanja je Glavna uprava za komunikaciju Europske komisije, a provedbu je organizirao Kantar Belgium S.A. Odgovore je u Hrvatskoj, razgovarajući s ispitanicima izravno u njihovim domovima, od 15. veljače do 7. ožujka 2021. prikupljala agencija Hendal, na reprezentativnom uzorku građana starijih od 15 godina koji je obuhvatio 1.028 građana Hrvatske.

Od prethodnog se istraživanja (EB 93) pozitivna predodžba EU-a u Hrvatskoj povećala za postotni bod (47-48 %), a negativna smanjila za dva (13-11 %).

Hrvatski ispitanici, u dvama se pitanjima, izrazito razlikuju od ostalih ispitanika u EU: u potpori zajedničkoj valuti euru i u potpori nastavku širenja EU-a na druge zemlje. Dok euro podupire čak 70 posto stanovnika država članica, tri posto više nego prije pola godine, u Hrvatskoj se potpora istovremeno povećala za postotni bod, na 48 posto, a za jednako se toliko smanjio broj onih koji se euru protive.

I europskim ispitanicima, kao i hrvatskima, na prvome je mjestu među postignućima Europske unije slobodno kretanje ljudi, roba i usluga unutar EU-a, na drugome mir među državama članicama, a na trećemu solidarnost među državama članicama EU-a.

Istraživanje Standardnog Eurobarometra provodi se dva puta godišnje. Ovo, 94. po redu, 33. je koje je obuhvatilo Hrvatsku. Više saznajte iz izvješća u prilogu.


Print Friendly, PDF & Email