Objavljeno 30. lipnja 2021.Ilustracija slobodne farme

Komisija je danas odlučila pozitivno odgovoriti na europsku građansku inicijativu „End the Cage Age” (Okončajmo upotrebu kaveza), što je šesta uspješna inicijativa koju podupire više od 1 milijun građana iz cijelog EU-a. Komisija je u svojem odgovoru iznijela plan da će do 2023. donijeti zakonodavni prijedlog o zabrani kaveza za brojne životinja iz uzgoja. Prijedlog će biti dio aktualne revizije zakonodavstva o dobrobiti životinja u okviru strategije „od polja do stola”.

Ova građanska inicijativa rezultat je zahtjeva za prelazak na etičnije i održivije poljoprivredne sustave, uključujući reviziju postojećih pravila EU-a o dobrobiti životinja. Odgovor na taj društveni zahtjev važan je prioritet Komisije i u skladu je s njezinim obvezama iz strategije „od polja do stola” i europskog zelenog plana.

Odgovor Komisije na europsku građansku inicijativu

Iako se na sve životinje iz uzgoja primjenjuje važeće zakonodavstvo o zaštiti životinja, pravilima o stavljanju u kaveze obuhvaćene su samo kokoši nesilice, tovni pilići, krmače i telad. Komisija se u svojem odgovoru na europsku građansku inicijativu obvezuje da će do kraja 2023. podnijeti zakonodavni prijedlog za postupno ukidanje i konačnu zabranu upotrebe sustava kaveza za sve životinje navedene u Inicijativi.

Prijedlog Komisije posebno će se odnositi na:

  • životinje koje su već obuhvaćene zakonodavstvom: kokoši nesilice, krmače i telad
  • ostale životinje spomenute u europskoj građanskoj inicijativi: kuniće, mlade kokoši, roditeljska jata lakih pasmina peradi, roditeljska jata teških pasmina peradi, prepelice, patke i guske. Za te je životinje Komisija od EFSA-e (Europske agencije za sigurnost hrane) već zatražila dopunu postojećih znanstvenih dokaza kako bi se utvrdili uvjeti potrebni za zabranu kaveza.

U okviru svoje strategije „od polja do stola” Komisija se već obvezala da će predložiti reviziju zakonodavstva o dobrobiti životinja, uključujući zakonodavstvo o prijevozu i uzgoju, koje je trenutačno u postupku provjere prikladnosti, čiji se završetak planira do ljeta 2022.

Osim toga, kako bi se omogućio uravnotežen i gospodarski održiv prelazak na uzgoj bez kaveza, Komisija će tražiti posebne mjere potpore u ključnim povezanim područjima politika, kao što su trgovina, istraživanje i inovacije. Konkretno, novom zajedničkom poljoprivrednom politikom osigurat će se financijska potpora i poticaji, kao što je novi instrument za programe za ekologiju, kako bi se poljoprivrednicima pomoglo da svoje objekte prilagode novim standardima za uzgoj životinja. Osim toga, države članice mogu se koristiti sredstvima iz Fonda za pravednu tranziciju i Mehanizma za oporavak i otpornost kako bi poljoprivrednicima pružile potporu za prilagodbu sustavima bez kaveza.

Sljedeći koraci

Budući da će zbog prestanka upotrebe kaveza biti potrebne promjene postojećih poljoprivrednih sustava, Komisija će u procjeni učinka koja će biti provedena do kraja 2022. razmotriti socioekonomske i ekološke posljedice mjera koje će se poduzeti te koristi za dobrobit životinja. U tom će se kontekstu najkasnije do početka 2022. održati javno savjetovanje. Komisija će procijeniti izvedivost rada na predloženom zakonodavstvu, koje bi trebalo stupiti na snagu 2027.

Izjave članova Kolegija

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Kao što pokazuje uspješan ishod ove inicijative, doprinos je građana važan i može dovesti do konkretnih zakonodavnih prijedloga Komisije. Svjesni smo zabrinutosti milijuna ljudi zbog uvjeta u kojima žive životinje iz uzgoja te ćemo na to odgovoriti. Moja je poruka građanima EU-a jednostavna: Europska je građanska inicijativa za vas, slobodno se njome koristite!

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Životinje su čuvstvena bića, a naša je moralna i društvena odgovornost osigurati da se to uzme u obzir u uvjetima njihova uzgoja. Današnji odgovor ključan je korak prema ambicioznoj reviziji zakonodavstva o dobrobiti životinja 2023., što je prioritet od početka mojeg mandata. Naš je cilj jasan: postupno ukidanje kaveza za životinje iz uzgoja bit će dio naših mjera u okviru strategije „od polja do stola” te će dovesti do održivije poljoprivrede i prehrambenih sustava. Odlučna sam se pobrinuti da EU ostane predvodnik dobrobiti životinja na svjetskoj razini i da ispuni očekivanja društva.

Povjerenik za poljoprivredu Janusz Wojciechowski izjavio je: Održivi prehrambeni sustav ne može postojati bez visokih standarda za dobrobit životinja. Zahvaljujući našim građanima Komisija će biti još ambicioznija u tom pogledu i postupno ukidati upotrebu sustava kaveza za uzgoj životinja. Zeleni plan i strategija „od polja do stola”, uz potporu nove zajedničke poljoprivredne politike, bit će ključni u prelasku na održive prehrambene sustave. Ovom se građanskom inicijativom samo potvrđuje da se tim prelaskom odgovara i na društveni zahtjev za etičniju i održiviju poljoprivredu.

Print Friendly, PDF & Email