Objavljeno 18. lipnja 2021.EU for health

Od danas se u okviru programa EU4Health financiraju zdravstveni sustavi kako bi postali moderniji i otporniji, intervencije za jačanje pripravnosti na zdravstvene krize i odlučnije djelovanje EU-a u borbi protiv raka. U okviru prvog godišnjeg programa rada u okviru programa EU4Health osigurat će se 312 milijuna eura za pripravnost u slučaju kriza, sprečavanje bolesti, zdravstvene sustave i radnu snagu u zdravstvu te digitalizaciju. Financirani projekti obuhvatit će, među ostalim, nadzor bolesti, sprečavanje nestašica lijekova, prevenciju, rano otkrivanje, dijagnozu i liječenje raka, jače europske referentne mreže za rijetke bolesti, testiranje otpornosti zdravstvenih sustava i pripremu europskog podatkovnog prostora o zdravlju. Stella Kyriakides, povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane, izjavila je: Danas započinjemo dosad nezabilježen program ulaganja u zdravstvo u EU-u. Prvi program rada EU4Health stvara put prema snažnoj Europskoj zdravstvenoj uniji. Učit ćemo iz iskustava stečenih tijekom pandemije bolesti COVID-19 ulaganjem u pripravnost za krizu. Obnovit ćemo zdravstvene sustave  i njihovu kvalitetu, snagu i otpornost te osigurati osposobljenu i kvalificiranu radnu snagu. Radit ćemo na ublažavanju posljedica raka ulaganjem u mjere predstavljene u Europskom planu za borbu protiv raka. Programom će upravljati Europska komisija i Izvršna agencija za zdravlje i digitalne tehnologije (HaDEA).

Print Friendly, PDF & Email