Objavljeno 20. srpnja 2022.

U okviru aktualnih nastojanja Komisije da pruži potporu u području zdravstva, povjerenica Kyriakides posjetila je Ukrajinu kako bi se susrela s ministrom zdravstva Viktorom Liashkom i posjetila bolnički centar za djecu i centar za rehabilitaciju. Tom su prilikom Komisija i ukrajinska vlada potpisale sporazum o pridruživanju Ukrajine programu „EU za zdravlje”, čime će se Ukrajini omogućiti pristup financijskim sredstvima EU-a u području zdravstva. Time će se pomoći ukrajinskom zdravstvenom sustavu da odgovori na aktualne potrebe i doprinijeti dugoročnom oporavku. Ukupni proračun programa za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 5,3 milijarde EUR.

Stupanjem na snagu sporazuma o pridruživanju Ukrajine programu „EU za zdravlje”, ukrajinska tijela za zdravstvo i šira zdravstvena zajednica moći će u potpunosti iskoristiti mogućnosti financiranja u okviru tog programa pod jednakim uvjetima kao i njihovi kolege iz država članica EU-a, Norveške i Islanda. Sporazum će biti retroaktivan od 1. siječnja 2022., što će Ukrajini omogućiti da odmah počne sudjelovati u mogućnostima financiranja u okviru programa rada „EU za zdravlje” za 2022.

Programom „EU za zdravlje” poduprijet će se ublažavanje neposredne ratne štete te financirati ukrajinski javni i privatni projekti za obnovu Ukrajine nakon rata.

Više informacija možete pronaći na poveznici: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_22_4490

Print Friendly, PDF & Email