Objavljeno 17. kolovoza 2021.European Union Civil Protection and Humanitarian Aid

S obzirom na razorne posljedice potresa koji je pogodio Haiti 14. kolovoza, Europska unija poslat će 3 milijuna eura humanitarne pomoći za rješavanje najhitnijih potreba pogođenih zajednica. Kako bi se osigurala najbrža moguća intervencija, sredstva EU-a bit će poslana humanitarnim partnerima koji su već aktivni na Haitiju, a sredstvima će se poduprijeti njihovi kapaciteti za brzo pružanje humanitarne pomoći najugroženijim stanovnicima Haitija. Financiranjem će se odgovoriti na najhitnije potrebe kao što su pružanje medicinske pomoći preopterećenim bolnicama, vodoopskrba, sanitarne i higijenske usluge, skloništa i usluge zaštite za najugroženije zajednice i zajednice u nepovoljnom položaju. Više informacija dostupno je u priopćenju za medije.

Print Friendly, PDF & Email