Objavljeno 15. ožujka 2023.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije informativni događaj „EU FONDOVI – Nove prilike 2021. – 2027.“ održat će se u četvrtak 16. ožujka 2023. godine u Koprivnici u prostorijama HGK – Županijska komora Koprivnica. Događaj je namijenjen predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, regionalnim i lokalnim razvojnim agencijama, korisnicima i potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova te dionicima regionalnog i lokalnog razvoja.

Tijekom događanja uzvanicima će se predstaviti aktualne mogućnosti financiranja razvojnih projekata u okviru Kohezijske politike u financijskom razdoblju 2021.-2027. te posebno novih programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) vrijednog 5,203 milijardi eura i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP) vrijednog 1,569 milijardi eura. Ujedno će biti riječi i o industrijskoj tranziciji, urbanome razvoju, mogućnostima sufinanciranja projekata te iskustvima dosadašnjeg korištenja sredstava iz EU fondova. Na panel raspravi će predstavnici Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice, Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije PORE te korisnici fondova Europske unije predstaviti što donose EU fondovi za razvoj lokalnih sredina, a svi sudionici konferencije pozvani su pridružiti se raspravi.

Prijave za sudjelovanje otvorene su do popunjenosti kapaciteta, a više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email