Objavljeno 21. ožujka 2023.

Europska komisija je 2021. godine, u okviru Komunikacije o uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025. godine, utemeljila Europsku nagradu za inovativno poučavanje (“The European Innovative Teaching Award” – EITA).

Specifični ciljevi Europske nagrade za inovativno poučavanje su: 

  • proslaviti postignuća nastavnika i škola te učiniti njihov rad vidljivijim, 
  • utvrditi i promicati iznimne prakse poučavanja i učenja, 
  • poticati uzajamno učenje nastavnika i osoblja škole, 
  • isticati vrijednost programa Erasmus+ za europsku suradnju nastavnika. 

Tijekom programskog razdoblja 2021. – 2027. se svake godine dodjeljuju do četiri nagrade po zemlji sudionici programa Erasmus+ 1, po jedna za svaku od sljedećih kategorija: 

  • rani i predškolski odgoj i obrazovanje,  
  • osnovnoškolsko obrazovanje,  
  • srednjoškolsko obrazovanje, 
  • i škole u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (strukovne škole).  

Agencija za mobilnost i programe EU sastavit će konačan popis projekata kojima će se dodijeliti Europska nagrada za inovativno poučavanje u odgovarajućim kategorijama.

Kriteriji prihvatljivosti i odabira

Postupkom odabira koji je ustanovila Agencija za mobilnost i programe EU odabrat će se uspješni projekti za dodjelu Europske nagrade za inovativno poučavanje na temelju sljedećih kriterija. 

Kriteriji prihvatljivosti 

Nacionalne agencije u svakoj zemlji sudionici programa trebale bi odabrati projekte kojima će se dodijeliti Europska nagrada za inovativno poučavanje među završenim projektima u okviru Ključne aktivnosti 1 (projekti mobilnosti u svrhu učenja) i Ključne aktivnosti 2 (projekti partnerstva) u okviru programa Erasmus+.

U pravilu bi za EITA-u trebalo razmotriti završene projekte koji su započeli između 2018. i 2022. godine. Nacionalna agencija trebala bi birati dobitnike samo među vlastitim sufinanciranim projektima. Projekt koji je dobio EITA-u prethodnih godina ne može se ponovno uzeti u obzir. 

Napomena: To znači da se u obzir mogu uzeti samo KA219/KA229 matični projekti. U iznimnim slučajevima, kada dotična nacionalna agencija nema na raspolaganju dovoljno velik broj završenih projekata iz navedenog razdoblja, može razmotriti projekte koji su financirani tijekom prethodnih godina programa Erasmus+. 

Završenim projektom se smatra projekt čije je završno izvješće uredno podneseno, ocijenjeno i zaključeno u administrativnom smislu. 

Nacionalne agencije mogu smanjiti broj projekata koji se uzimaju u obzir pri odabiru određivanjem višeg ili nižeg praga bodova dobivenih u završnoj fazi izvješća. To bi se moglo dogoditi zbog sveukupnog velikog broja dodijeljenih projekata koje treba ocijeniti, potrebe za uravnoteženjem nedovoljno zastupljenih sektora, nedostatka konkretnih informacija u opisima projekata itd. 

Kriteriji odabira – tematski prioritet 

Komisija svake godine definira tematsko područje koje projekti moraju obuhvatiti kako bi se mogli razmatrati za Europsku nagradu za inovativno poučavanje. Godišnja tema EITA-e za 2023. godinu je „Obrazovanje i inovacije” u vezi s Europskom godinom vještina. 

Godišnja tema istražuje uvođenje postojećih i novih tehnologija u suvremene obrazovne sustave. To posebno uključuje umjetnu inteligenciju, robotiku, kodiranje, programiranje, virtualnu stvarnost, poduzetništvo itd. 

Pri organizaciji postupka odabira relevantni projekti koji se bave godišnjom temom mogli bi se utvrditi na temelju ključnih riječi ili prioriteta/tema dostupnih u alatima programa Erasmus+ i platformi programa Erasmus+ za rezultate projekata (na primjer, „inovacije”, „tehnologija”, „umjetna inteligencija”, „robotika”, „automatizacija”, „kodiranje”, „programiranje”, „informatika”, „virtualna stvarnost”, „poduzetništvo” itd.). Teme povezane s inovacijskim obilježjima navedene u tablici za evaluaciju također mogu poslužiti kao potencijalne „ključne riječi”. 

Print Friendly, PDF & Email