Objavljeno 17. lipnja 2021.Ilustracija zračnog prijevoza

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) i Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) danas su objavili novu verziju Protokola o zdravstvenoj sigurnosti u zračnom prometu. Protokol sadržava jasne operativne smjernice i preporuke za sigurno putovanje zrakoplovom kojima se dopunjuju druge inicijative Europske unije kao što su digitalne potvrde EU-a o bolesti COVID. Protokolom se uzimaju u obzir novi dokazi i najnovija zbivanja, kao što su širenje problematičnih varijanti i provedba programa cijepljenja protiv bolesti COVID-19. U tom se kontekstu u Protokolu naglašava potreba za zadržavanjem određenih mjera koje su trenutačno na snazi kao što su nošenje medicinskih maski, dobra higijena i održavanje razmaka. Protokol s neobvezujućim preporukama pomoći će državama članicama u osiguravanju usklađenog pristupa diljem Europe. To neće pogodovati samo putnicima, već će i pomoći oporavku sektora zračnog prometa i turizma. Priopćenje za medije EASA-e i ECDC-a, kao i cjeloviti tekst protokola, možete pronaći ovdje.

Print Friendly, PDF & Email