Objavljeno 8. veljače 2023.

Europska Komisija obilježava dvadeseti Dan sigurnijeg interneta kojim se žele osnažiti djeca i mladi diljem svijeta da na siguran i odgovoran način upotrebljavaju digitalne tehnologije. Komisija je tim povodom objavila novu verziju strategije za bolji internet za djecu (BIK+) koja je ujedno prilagođena djeci na svim službenim jezicima EU-a i ukrajinskom jeziku. Uz internetsku igru o digitalnim načelima objavila je i Deklaraciju o digitalnim načelima prilagođenu djeci kako bi djeca i adolescenti mogli saznati više o svojim pravima u digitalnom svijetu.

U EU-u živi oko 80 milijuna osoba mlađih od 18. Tijekom protekle godine EU je predstavio niz alata za zaštitu i osnaživanje mladih na internetu. To uključuje Europsku deklaraciju o digitalnim pravima i načelima, u kojoj su preuzete posebne obveze u pogledu djece na internetu. Potpisali su ga predsjednici Komisije, Europskog parlamenta i Vijeća u prosincu 2022. Osim toga, Aktom o digitalnim uslugama, koji je stupio na snagu u studenome 2022., uvedena su stroga pravila za zaštitu privatnosti i sigurnosti maloljetnika, a Europskom strategijom za bolji internet za djecu poboljšat će se dobno prilagođene digitalne usluge i doprinijeti tome da svako dijete bude zaštićeno, osnaženo i poštovano na internetu.

Potpredsjednica za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica izjavila je: Našim radom nastojimo osigurati zaštitu prava djece na internetu, kao što su zaštićena izvan njega. Udružit ćemo snage i spojiti ideje za bolji i sigurniji internet s jednakim mogućnostima i otkrićima za svako dijete. Pomažemo u izgradnji digitalne i medijske pismenosti djece i adolescenata kako bismo osigurali njihovu potpunu i ravnopravnu uključenost u digitalnu tranziciju u EU-u i svijetu.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je: Nakon dvadeset obilježenih Dana sigurnijeg interneta EU može biti vrlo ponosan. Stvoren je paket instrumenata za osnaživanje i zaštitu djece i adolescenata diljem EU-a kako bi se osiguralo da nove generacije razviju digitalne kompetencije i samopouzdanje. Nastavit ćemo zajedno raditi na boljem internetu, među ostalim na kodeksu ponašanja za dobno primjeren dizajn koji ćemo uskoro pokrenuti.

Povodom dvadesetog Dana sigurnijeg interneta potpredsjednica Šuica i povjerenik Breton snimili su videoporuke koje možete vidjeti ovdje i ovdje.

Print Friendly, PDF & Email