Objavljeno 20. prosinca 2021.Logo Europske komisije

Europska komisija utvrdila je da je izmjena postojećeg hrvatskog programa za potporu sektorima pomorstva, prometa, putovanja i infrastrukture u skladu s privremenim okvirom za mjere državne potpore. Izvorni program odobrila je u lipnju 2020. (SA.57711), a njegove naknadne izmjene u srpnju 2020. (SA.58128), kolovozu 2020. (SA.58136), prosincu 2020. (SA.59924 i SA.59942) i rujnu 2021. (SA.64375). Hrvatska je prijavila sljedeće izmjene postojećeg programa: i. ukupno povećanje proračuna za 132,8 milijuna EUR (odnosno jednu milijardu kuna) i ii. produljenje mjere do 30. lipnja 2022. Komisija je utvrdila da je izmijenjeni program u skladu s uvjetima utvrđenima u privremenom okviru. Konkretno, potpora i. ne prelazi 2,3 milijuna EUR po korisniku i ii. odobrit će se najkasnije do 30. lipnja 2021. Komisija je zaključila da je izmijenjeni program i dalje potreban, primjeren i razmjeran za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a i uvjetima privremenog okvira. Na temelju toga odobrila je tu mjeru u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. Više informacija o privremenom okviru i drugim mjerama koje Komisija poduzima kako bi ublažila gospodarske posljedice pandemije koronavirusa dostupno je ovdje. Verzija odluke koja nije povjerljiva bit će dostupna pod brojem predmeta SA.100913 u registru državnih potpora na stranicama Komisije posvećenima tržišnom natjecanju čim se riješe moguća pitanja u pogledu povjerljivosti podataka.

Print Friendly, PDF & Email