Objavljeno 23. srpnja 2021.Logo Europske komisije

Europska komisija danas je odlučila o proširenju područja primjene Uredbe o općem skupnom izuzeću (GBER), čime će se državama članicama omogućiti provedba određenih mjera potpore bez prethodnog nadzora Komisije. Revidirana pravila odnose se na potpore koje dodjeljuju nacionalna tijela za projekte koji se financiraju putem određenih centraliziranih programa Unije u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira te na određene mjere državne potpore za potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji, a koje su istodobno relevantne za oporavak od gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa. Izuzimanje takve potpore od obveze prethodne prijave uvelike pojednostavnjuje rad i državama članicama olakšava brzu provedbu mjera ako su ispunjeni uvjeti kojima se ograničava narušavanje tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu. Objavljeni su i priopćenje za medije te dokument s najčešćim pitanjima.

Print Friendly, PDF & Email