Objavljeno 25. lipnja 2023.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2023. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025. koji predstavlja kratkoročni provedbeni strateški dokument vrlo visoke razine fokusiranosti i operativnosti, odnosno krovni dokument kojim se usmjerava politike za mlade.

Nacionalni program za mlade sadrži 6 prioritetnih područja s 28 mjera:

  • Rad s mladima;
  • Participacija mladih u društvu;
  • Obrazovanje mladih;
  • Mladi i Europska unija;
  • Mladi u ruralnim područjima
  • Zdravlje i kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa.

Prioritetna područja Nacionalnog programa za mlade usklađena su s ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., Programom Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024., kao i s načelima i smjernicama Strategije EU-a za mlade (2019.-2027.).

Mladi u Hrvatskoj osnaženi su za nošenje s izazovima suvremenog društva, za aktivno i odgovorno sudjelovanje u njegovom razvoju te razvijanje njihovih potencijala za samoostvarenje i sudjelovanje u društvenim aktivnostima.

Vođeni vizijom za mlade, svi ključni dionici u društvu djelovat će ciljano kako bi se mladima u Hrvatskoj osiguralo okruženje u kojemu se provodi kvalitetan rad s mladima i uključuje ih se u aktivnosti kojima se jača njihova snaga promjene u društvu i društvenu participaciju.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email