Objavljeno 16. prosinca 2021.Modernisation fund

U prvoj godini rada iz Fonda za modernizaciju izdvojeno je 898,43 milijuna EUR za osam zemalja korisnica za modernizaciju njihovih energetskih sustava, smanjenje emisija stakleničkih plinova u energetici, industriji, prometu i poljoprivredi te za potporu tim zemljama u postizanju njihovih klimatskih i energetskih ciljeva za 2030. Ulaganja su potvrđena u Češkoj (320 milijuna EUR), Estoniji (24,59 milijuna EUR), Hrvatskoj (2,15 milijuna EUR), Mađarskoj (34,28 milijuna EUR), Litvi (28 milijuna EUR), Poljskoj (346,40 milijuna EUR), Rumunjskoj (22,99 milijuna EUR) i Slovačkoj (120 milijuna EUR). Fond za modernizaciju financira se postotkom prihoda ostvarenih dražbama emisijskih jedinica iz sustava EU-a za trgovanje emisijama kako bi se, kad se poveća cijena ugljika, povećali i prihodi iz fonda za modernizaciju. Cilj je tog fonda poduprijeti deset zemalja EU-a s nižim prihodima u prijelazu na klimatsku neutralnost modernizacijom svojeg energetskog sektora i širih energetskih sustava, povećanjem energetske učinkovitosti i olakšavanjem pravedne tranzicije. Zemlje korisnice su Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska i Slovačka. Komisija je u srpnju ove godine predložila da se više nego udvostruči Fond za modernizaciju kako bi se odgovorilo na distribucijske i socijalne učinke ubrzanog prelaska s fosilnih goriva. Više informacija dostupno je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email