Objavljeno 1. lipnja 2021.Ilustracija putovanja tijekom covid pandemije

Danas je projekt EU-ove digitalne potvrde o COVID-u ušao u novu fazu puštanjem u rad tehničkog sustava na razini EU-a koji omogućuje da se provjera tih potvrda obavlja na siguran način i uz poštovanje privatnosti. Potvrdu EU-a o COVID-u predložila je Komisija kako bi se ovoga ljeta ponovo moglo sigurno putovati. Bit će besplatna, sigurna i dostupna svima. Potvrde će se izdavati u digitalnom ili papirnatom obliku i služit će kao dokaz da je osoba cijepljena protiv COVID-a 19 ili da ima negativan rezultat testiranja ili da je preboljela infekciju.

Nakon što su 20. svibnja Europski parlament i Vijeće postigli politički dogovor o uredbi kojom će biti regulirana ta potvrda, danas se u rad pušta tehnička okosnica tog EU-ova sustava. Uspostavljen u samo dva mjeseca, EU-ov pristupnik omogućuje provjeru sigurnosnih obilježja sadržanih u QR kodu svake potvrde. Zahvaljujući tome građani i tijela vlasti moći će biti sigurni da su potvrde autentične. Tijekom provjere potvrda nema ni razmjene ni zadržavanja osobnih podataka. Puštanjem u rad pristupnika pripremna faza na razini EU-a završava.

Od 10. svibnja već su 22 zemlje uspješno testirale pristupnik. Uredba će se primjenjivati od 1. srpnja, ali države članice koje su uspješno prošle tehničke testove i koje su spremne za izdavanje i provjeru potvrda sada mogu početi upotrebljavati sustav na dobrovoljnoj bazi. Već danas, sedam država članica, BugarskaČeška, Danska, Njemačka, Grčka, Hrvatska i Poljska, odlučilo je povezati se s pristupnikom i počelo izdavati prve EU-ove potvrde o COVID-u, a neke zemlje odlučile su da će s izdavanjem EU-ovih potvrda o COVID-u započeti tek kad sve funkcije na nacionalnoj razini prorade. Stoga će se više zemalja pridružiti narednih dana i tjedana. Ažurirani pregled dostupan je na posebnoj internetskoj stranici. Digitalna potvrda EU-a o COVID-u: EU-ov pristupnik pušten u rad (europa.eu)

Print Friendly, PDF & Email