Objavljeno 27. srpnja 2021.Izađimo iz pandemije jači: djelovanje na temelju prvih pouka

Komisija je danas objavila interaktivnu kartu koja prikazuje kapacitete za proizvodnju cjepiva protiv bolesti COVID-19 u EU-u sa svim dijelovima lanca opskrbe. Alat za mapiranje temelji se na podacima dobivenima u okviru radne skupine za povećanje industrijske proizvodnje cjepiva protiv bolesti COVID-19, podacima prikupljenima tijekom susreta dionika koji je Komisija organizirala u ožujku, na javno dostupnim informacijama i informacijama koje su podijelile države članice. Ti će se podaci dopunjivati i ažurirati čim budu dostupne nove informacije. Interaktivna karta dostupna je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email