OTVOREN NATJEČAJ ZA PROGRAME PROMOCIJE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA U 2023. “ENJOY IT’S FROM EUROPE“

Europska komisija pod sloganom „Enjoy, it’s from Europe“ zaprima prijedloge za sufinanciranje programa promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za 2023. godinu. Prijedlozi se zaprimaju od 2. veljače do 20. travnja 2023. godine putem namjenskog portala, a pristigle ponude ocijenit će povjerenstvo Europske komisije tijekom jeseni. Zainteresirani podnositelji prijava mogu dobiti potporu za programe koji su u skladu […]

Od polja do stola: Europska Komisija utvrdila stroge maksimalne razine ostataka pesticida radi zaštite oprašivača

Europka Komisija donijela je uredbu kojom će se, kad se počne primjenjivati, smanjiti dopuštene maksimalne razine ostataka (MRO) dvaju pesticida u hrani. Procjene Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA)  pokazale su da dvije kemikalije koje pripadaju skupini neonikotinoidnih pesticida, klotianidin i tiametoksam, predstavljaju visok rizik za pčele i doprinose smanjenju broja oprašivača. Zbog toga je […]

Trideset godina jedinstvenog tržišta: izvješća Komisije potvrđuju da snažno jedinstveno tržište jača sposobnost Europe da se suoči s najvećim izazovima

U sklopu obilježavanja obljetnice jedinstvenog tržišta Europska Komisija je objavila Godišnje izvješće o jedinstvenom tržištu za 2023. i Pregled stanja jedinstvenog tržišta za 2022. Izvješća potvrđuju da je jedinstveno tržište i dalje ključan alat za svladavanje trenutačnih izazova s kojima se Europa suočava i naglašavaju važnost stalnog poboljšanja njegova funkcioniranja, kao i važnost njegova učinka u smislu povećane dodane […]

Akt o digitalnim uslugama: smjernice Komisije za internetske platforme i tražilice o prijavi broja korisnika

Svrha je zahtjeva utvrditi jesu li internetske platforme i internetske tražilice zapravo vrlo velike internetske platforme ili vrlo velike internetske tražilice u okviru Akta o digitalnim uslugama. Europska komisija objavila smjernice kako bi pomogla poduzećima obuhvaćenima područjem primjene Akta o digitalnimpretraživanje uslugama da ispune obvezu prijavljivanja broja korisnika u EU-u najkasnije do 17. veljače 2023. godine, a nakon […]

Europski plan za borbu protiv raka: u okviru Europskog registra nejednakosti u području raka Komisija predstavila prvi pregled borbe protiv raka po zemljama

Uoči 4. veljače, Svjetskog dana borbe protiv raka, a u okviru Europskog registra nejednakosti u području raka, Komisija i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) danas su predstavile prvi pregled borbe protiv raka po zemljama,za sve države članice EU-a te za Norvešku i Island. Podaci po zemljama pokazuju da su države članice EU-a u 2018. potrošile veliki iznos, gotovo 170 […]

Održivi proizvodi: Komisija se savjetuje o novim prioritetima za proizvode

Cilj novog zakona je povećati održivost proizvoda na tržištu EU-a poboljšanjem njihove kružnosti, energetske učinkovitosti i drugih aspekata okolišne održivosti tijekom cijelog životnog ciklusa. Komisija je pokrenula javno internetsko savjetovanje o tome koji bi se proizvodi trebali smatrati prioritetnima u okviru predložene Uredbe o ekološkom dizajnu za održive proizvode. Cilj novog zakona je povećati održivost proizvoda na […]

Novi europski Bauhaus – objavljen novi poziv (Booster 2.0)

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) objavio je poziv pod nazivom „New European Bauhaus Booster 2.0“ za potporu start-up ili rastućim poduzećima koja razvijaju inovativna rješenja u skladu s temeljnim vrijednostima NEB-a (održivost, estetika i uključivost) i sljedećim prioritetima: Izabrani kandidati bit će uključeni u novi NEB program ubrzanja prilagođen svakom poduzeću. Kroz program […]

Anketa Eurobarometra o NextGenerationEU: instrument za oporavak usklađen je s očekivanjima i potrebama građana

Velika većina građana EU-a ima pozitivno mišljenje o planu oporavka NextGenerationEU. Današnjom anketom Eurobarometra utvrđeno je da više od sedam od deset ispitanika podupire načelo solidarnosti na kojem se temelji instrument NextGenerationEU, u sklopu kojega su države članice odlučile uzajamno pružiti financijsku potporu. Najveći pobornici među ispitanicima su građani  Malte (85 %) i Portugala (86 %). Velika […]

Državne potpore: Europska Komisija odobrila hrvatski program za potporu energetski intenzivnim poduzećima u vrijednosti

Na temelju pravila EU-a o državnim potporama Europska komisija odobrila je hrvatski program u vrijednosti od 104 milijuna eura za smanjenje naknade za potrošnju električne energije energetski intenzivnim poduzećima. Cilj je programa ublažiti rizik da zbog te naknade energetski intenzivna poduzeća svoje djelatnosti presele na lokacije izvan Unije s manje ambicioznim klimatskim politikama. Osim toga, […]

Neprenošenje zakonodavstva EU-a: Komisija poduzima mjere kako bi osigurala potpuno i pravodobno prenošenje direktiva EU-a

Komisija donosi paket odluka o povredama zbog toga što države članice nisu obavijestile o mjerama poduzetima za prenošenje direktiva EU-a u nacionalno pravo („povrede na temelju neobavješćivanja”). Komisija upućuje službenu opomenu onim državama članicama koje nisu obavijestile o nacionalnim mjerama za prenošenje direktiva, čiji je rok za prenošenje nedavno istekao.  25 država članica još nije […]