Objavljeno 30. siječnja 2023.

Vijeće je u ožujku 2021. donijelo izmjenu Direktive o administrativnoj suradnji (Direktiva (EU) 2021/514 – DAC7). U skladu s DAC7 digitalne platforme kao što su internetske stranice i mobilne aplikacije, koje poreznim obveznicima omogućuju da prodaju robu, nude osobne usluge na internetu i izvan njega ili iznajmljuju nepokretnu imovinu ili prijevozna sredstva, moraju prijaviti te porezne obveznike i njihove gospodarske aktivnosti. Te će informacije pomoći poreznim tijelima u državama članicama tih poreznih obveznika da spriječe utaju poreza ili pogrešno prijavljivanje zbog upotrebe digitalnih platformi. Sve države članice morale su prenijeti tu direktivu u nacionalno zakonodavstvo i o tome obavijestiti Komisiju do 31. prosinca 2022. Sljedeće države članice nisu obavijestile ili su samo djelomično obavijestile o nacionalnim mjerama kojima se prenosi DAC7 i danas primaju službenu opomenu: Belgija, Estonija, Grčka, Španjolska, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija.

Print Friendly, PDF & Email