Objavljeno 11. svibnja 2022.

Komisija je danas predložila novo zakonodavstvo EU-a za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Budući da je samo 2021. prijavljeno 85 milijuna fotografija i videozapisa koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, a brojni drugi slučajevi nisu prijavljeni, seksualno zlostavljanje djece je sveprisutno. Pandemija bolesti COVID-19 pogoršala je taj problem jer je Zaklada za praćenje interneta 2021. zabilježila porast od 64 % u prijavama o potvrđenom seksualnom zlostavljanju djece u odnosu na prethodnu godinu.

Postojeći sustav koji se temelji na dobrovoljnom otkrivanju i izvješćivanju pokazao se nedostatnim za odgovarajuću zaštitu djece i u svakom slučaju više neće biti primjenjiv nakon isteka privremenog rješenja koje je trenutačno na snazi. 95 % svih prijava seksualnog zlostavljanja djece zaprimljenih 2020. iz istog je izvora, iako postoje jasni dokazi da problem ne postoji samo na jednoj platformi. Za učinkovito suzbijanje zlouporabe internetskih usluga u svrhu seksualnog zlostavljanja djece potrebna su jasna pravila s čvrstim uvjetima i zaštitnim mjerama.

Predloženim će se pravilima pružatelji usluga obvezati na otkrivanje, prijavljivanje i uklanjanje materijala o seksualnom zlostavljanju djece na svojim platformama. Pružatelji će morati procijeniti i smanjiti rizik od zlouporabe svojih usluga, a poduzete mjere moraju biti razmjerne tom riziku i podložne čvrstim uvjetima i zaštitnim mjerama.

Novi neovisni centar EU-a za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece olakšat će napore pružatelja usluga tako što će djelovati kao centar stručnosti, pružati pouzdane informacije o utvrđenim materijalima, primati i analizirati izvješća pružatelja usluga kako bi se utvrdilo pogrešno prijavljivanje i brzo prosljeđivati relevantne prijave policijskim službama i pružati potporu žrtvama. Nova pravila pomoći će u zaštiti djece od novih oblika zlostavljanja, sprečavanju ponovne objave sadržaja na internetu i privođenju počinitelja pravdi. Sada je na Europskom parlamentu i Vijeću da odobre prijedlog.

Priopćenje za medije, pitanja i odgovori te informativni članak dostupni su na internetu.

Print Friendly, PDF & Email