Objavljeno 5. svibnja 2021.Logo Europske komisije

Europska komisija danas je iznijela ažuriranu Industrijsku strategiju EU-a kako bi osigurala da se pri razvoju europske industrije vodi računa o novim okolnostima koje su proizišle iz krize uzrokovane pandemijom COVID-a 19 i pomogla u transformaciji na održivije, otpornije, digitalno i konkurentno gospodarstvo.

U ažuriranoj Strategiji potvrđuju se prioriteti navedeni u Komunikaciji iz ožujka 2020., koja je objavljena dan prije nego što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju COVID-a 19, te se u svjetlu novih spoznaja koje su proizišle iz te krize nastoji pospješiti oporavak i ojačati otvorena strateška autonomija Europe. Stoga se predlažu nove mjere za jačanje otpornosti našeg jedinstvenog tržišta, posebno u kriznim vremenima. Naglasak je na boljem razumijevanju naših ovisnosti u ključnim strateškim područjima i stavljanju na raspolaganje novih alata za njihovo izbjegavanje, te na novim mjerama za ubrzavanje zelene i digitalne tranzicije. Uz to, ona je i odgovor na pozive da se identificiraju i prate glavni indikatori konkurentnosti gospodarstva EU-a u cjelini: integracija jedinstvenog tržišta, rast produktivnosti, međunarodna konkurentnost, javna i privatna ulaganja te ulaganja u istraživanja i razvoj.

Mala i srednja poduzeća su u središtu ažurirane Strategije, uz prilagođenu financijsku potporu i mjere za omogućavanje da mala, srednja i novoosnovana poduzeća iskoriste tu dvostruku tranziciju. Komisija namjerava imenovati g. Vazila Hudáka izaslanikom za mala i srednja poduzeća, i njegovo je imenovanje u ovom trenutku u završnoj fazi.

Komisija je danas donijela i prijedlog Uredbe o stranim subvencijama koje narušavaju jedinstveno tržište. Riječ je o ključnom elementu industrijske strategije EU-a kojim se osiguravaju ravnopravni uvjeti i promiče pošteno natjecanje na jedinstvenom tržištu.

Na kojim područjima ažurirana Industrijska strategija stavlja naglasak, doznajte na sljedećoj poveznici: Ažuriranje Industrijske strategije iz 2020.: (europa.eu)

Print Friendly, PDF & Email