Objavljeno 26. srpnja 2021.Logo Europske komisije

Komisija je zatražila od Austrije, Belgije, Bugarske, Cipra, Češke, Danske, Estonije, Grčke, Španjolske, Finske, Francuske, Hrvatske, Irske, Italije, Litve, Luksemburga, Latvije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Švedske, Slovenije i Slovačke da obavijeste o tome kako u nacionalnom pravu provode pravila uključena u Direktivu o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu (Direktiva 2019/790/EU). Europska komisija ujedno je zatražila od Austrije, Belgije, Bugarske, Cipra, Češke, Estonije, Grčke, Španjolske, Finske, Francuske, Hrvatske, Irske, Italije, Litve, Luksemburga, Latvije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije i Slovačke da obavijeste o tome kako u nacionalnom pravu provode Direktivu 2019/789/EU o televizijskim i radijskim programima. Budući da navedene države članice nisu obavijestile o nacionalnim mjerama prenošenja ili su to učinile tek djelomično, Komisija je danas odlučila pokrenuti postupke zbog povrede slanjem službenih opomena. Tim dvjema direktivama nastoje se modernizirati propisi EU-a o autorskom pravu, a potrošačima i stvarateljima omogućiti da na najbolji način iskoriste digitalni svijet. Njima se jača položaj kreativnih sektora, omogućuje veće digitalno korištenje u najvažnijim segmentima društva i olakšava distribucija radijskih i televizijskih kanala u cijelom EU-u. Rok za prenošenje tih direktiva u nacionalno zakonodavstvo istekao je 7. lipnja 2021. Te države članice sad imaju dva mjeseca da odgovore na službene opomene i poduzmu potrebne mjere. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija im može odlučiti uputiti obrazložena mišljenja.

Print Friendly, PDF & Email