Objavljeno 3. ožujka 2023.

U skladu s Aktom o digitalnim uslugama Komisija je ovlaštena uvesti naknadu za pružatelje usluga pod njezinim nadzorom, a prva naplata očekuje u jesen 2023.  Europska Komisija je utvrdila detaljna pravila i postupke za naplatu takvih naknada za nadzor.

Cilj Delegirane uredbe je pružiti pravnu sigurnost pružateljima usluga koji su, u skladu s Aktom o digitalnim uslugama, uvršteni među vrlo velike internetske platforme ili vrlo velike internetske tražilice. U Aktu se navode metodologija i postupci za izračun i prikupljanje naknade za nadzor, dodatne pojedinosti o izračunu ukupnih procijenjenih troškova koje treba pokriti naknadama koje se naplaćuju i način utvrđivanja pojedinačnih naknada. 

Akt o digitalnim uslugama stupio je na snagu 16. studenoga 2022. Obveze pružatelja usluga utvrđenih kao vrlo velike internetske platforme ili internetske tražilice počet će se primjenjivati četiri mjeseca nakon službenog utvrđivanja u skladu s Aktom o digitalnim uslugama.

Danas predložena Delegirana uredba uslijedila je nakon javnog savjetovanja o nacrtu koje je održano od 22. prosinca 2022. do 19. siječnja 2023.

Nakon današnjeg donošenja delegirani akt proslijedit će se Europskom parlamentu i Vijeću koji imaju tri mjeseca za provjeru. Na njihov zahtjev razdoblje provjere može se produljiti za tri mjeseca.

Print Friendly, PDF & Email