Objavljeno 22. listopada 2021.Medijski i audiovizualni sektor

Komisija je jutros održala okrugli stol na visokoj razini radi utvrđivanja ciljeva za predstojeći dijalog s dionicima o poboljšanju pristupa audiovizualnom sadržaju i njegove dostupnosti diljem država članica EU-a. Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je: U EU-u imamo bogatu ponudu televizijskih kanala i internetskih usluga te vrlo velik broj filmova i televizijskih serija koji se proizvode svake godine. No ta djela nemaju osobito veliku publiku unutar našeg jedinstvenog tržišta. Potrošači, producenti, distributeri, radiotelevizijske kuće, platforme za video na zahtjev i druge zainteresirane strane, okupili smo sve za stolom kako bi audiovizualni sadržaji postali dostupniji diljem EU-a i kako bi se industriji pomoglo da dopre do šire publike, uz istodobnu zaštitu kreativnosti i produkcije. Okrugli stol bio je usmjeren na prikupljanje ideja o tome kako potaknuti optjecaj audiovizualnih djela diljem EU-a, čime se osigurava da europski potrošači mogu pristupiti većem broju sadržaja. Nakon te prve rasprave i kako je najavljeno u Akcijskom planu za medijski i audiovizualni sektor, Komisija će organizirati nekoliko sastanaka s udruženjima na razini EU-a koja predstavljaju sektor audiovizualnih vozila, kao i potrošače. Dijalog, koji će započeti u studenome, trebao bi pomoći u utvrđivanju inovativnih rješenja za veću dostupnost filmova, televizijskih serija i programa diljem država članica i za olakšavanje pristupa potrošača širem rasponu audiovizualnih sadržaja. Ta je inicijativa dio širih napora za potporu oporavku i preobrazbi medijskog i audiovizualnog sektora, kako tijekom krize, tako i nakon nje. 

Print Friendly, PDF & Email