Objavljeno 23. srpnja 2021.Kontrolna ploča studija

Komisija je danas pokrenula interaktivni alat za izradu pregleda kako bi medijskom i audiovizualnom sektoru olakšala pristup financijskim sredstvima EU-a. Zahvaljujući alatu, informacije o prilikama za financiranje sredstvima EU-a postat će dostupnije i audiovizualnom i informativnom medijskom sektoru. Uz samo nekoliko klikova svako medijsko i audiovizualno poduzeće u Europi, bez obzira na veličinu i usmjerenje, bit će upućeno na najprikladniji izvor potpore EU-a primjeren njegovim potrebama. Alat sadržava informacije o predstojećim pozivima na financiranje u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. Inicijativa je dio šireg skupa mjera usmjerenih na potporu oporavku i preobrazbi audiovizualnog i medijskog sektora, kako je najavljeno u Akcijskom planu za medije i audiovizualni sektor. Stručnjaci u području audiovizualnih i informativnih medija pomoć mogu dobiti i na nacionalnoj razini putem centara za program Kreativna Europa. Interaktivni alat i dodatne informacije o pozivima povezanima s medijskim sektorom dostupni su ovdje.

Print Friendly, PDF & Email