Objavljeno 17. svibnja 2021.Logo Europske komisije

Europska komisija imenovala je Michaelu Moua prvom koordinatoricom za borbu protiv rasizma, ispunjavajući time obvezu utvrđenu u akcijskom planu EU-a za borbu protiv rasizma. Koordinatorica će u novoj ulozi blisko surađivati s osobama s manjinskim rasnim i etničkim podrijetlom te prenositi njihove poruke Komisiji. Gđa Moua surađivat će s državama članicama, Europskim parlamentom, civilnim društvom i akademskom zajednicom kako bi se ojačale mjere u području borbe protiv rasizma. Također, surađivat će s drugim službama Komisije kako bi provela politiku Komisije o sprečavanju i suzbijanju rasizma.

Helena Dalli, povjerenica za ravnopravnost, izjavila je: Drago mi je pozdraviti gđu Mouu čiji će rad biti ključan za provedbu akcijskog plana za borbu protiv rasizma. Komisija ovim imenovanjem poduzima još jedan važan korak u promicanju antirasističke Europske unije. Namjeravamo pojačati napore u borbi protiv rasizma u bliskoj suradnji sa zemljama EU-a, civilnim društvom i drugim dionicima.

Gđa Moua studirala je međunarodni razvoj, a zatim je u svojoj matičnoj Finskoj imala istaknutu ulogu u nevladinim organizacijama koje se bore protiv rasizma i diskriminacije. Posljednjih je godina radila u Ministarstvu pravosuđa u Finskoj. Ima bogato iskustvo i stručnost u borbi protiv rasizma i diskriminacije na temelju etničke pripadnosti te u promicanju etnički ravnopravnog i raznolikog društva. Više informacija o akcijskom planu EU-a za borbu protiv rasizma i nedavno organiziranom sastanku na vrhu EU-a o borbi protiv rasizma dostupno je na internetu.

Print Friendly, PDF & Email