Objavljeno 18. siječnja 2022.Djevojka iz Afganistana

U velikoj humanitarnoj krizi s kojom se Afganistan suočava EU je pokrenuo projekte vrijedne 268,3 milijuna eura, čime je pojačao ključnu potporu afganistanskom stanovništvu. Potpora EU-a usmjerena je na održavanje obrazovanja i životnih uvjeta te zaštitu javnog zdravlja, među ostalim za izbjeglice, migrante i interno raseljene osobe. Usmjerava se preko agencija Ujedinjenih naroda koje djeluju u Afganistanu (UNICEF, WFP, UNDP, UNHCR, WHO, IOM) i izravno koristi afganistanskom stanovništvu. Dvama projektima podupiru se branitelji ljudskih prava i organizacije civilnog društva.

Povjerenica za međunarodna partnerstva Jutta Urpilainen izjavila je: Ključno je načelo angažmana EU-a u svijetu da nitko ne smije biti zapostavljen. Danas pokazujemo ono što smo više puta izrekli: nećemo napustiti afganistanski narod. Drago mi je što pomažemo u ispunjavanju osnovnih ljudskih potreba i poboljšavamo životne uvjete u skladu s jasnim parametrima koje je utvrdilo Vijeće za vanjske poslove. Projekti su usmjereni na zdravlje, prehranu, čistu vodu, sanitarne uvjete i obrazovanje, posebno za žene i djevojčice. Podupiremo i aktivnosti kojima se ostvaruje dohodak i sigurnost opskrbe hranom te jačaju lokalna tržišta. Brzo smo reagirali kako bismo ublažili patnju stanovništva i očuvali budućnost afganistanskog naroda, posebno žena i mladih.

Obrazovanje, zdravlje, životni uvjeti

U okviru Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF), Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Svjetskog programa za hranu (WFP) provest će se sedam projekata EU-a u vrijednosti od 186 milijuna eura kojima se podupiru zdravlje, obrazovanje i životni uvjeti Afganistanaca.

 • Hitna novčana potpora nastavnicima kako bi se nastavilo podučavanje djece u javnim školama – ovim projektom u vrijednosti od 50 milijuna eura, koji provodi UNICEF, osigurat će se hitna novčana potpora od otprilike 90 eura mjesečno za približno 194 000 nastavnika u javnim školama diljem zemlje tijekom dva teža, zimska mjeseca. Od toga će neizravnu korist imati više od 8,8 milijuna djece u dobi od 6 do 18 godina.
 • Potpora za obroke djevojčica i dječaka u školama – što provodi WFP u suradnji s UNICEF-om, projekt je vrijedan 11 milijuna eura kojim će se osigurati opskrba hranom u osnovnoj školi i za van za dječake i djevojčice. Usto, EU će dati potporu za novčane transfere kućanstvima srednjoškolki, pod uvjetom da pohađaju nastavu.
 • Ublažavanje zdravstvenih posljedica izvanrednog stanja uzrokovanog bolešću COVID-19 u Afganistanu – s 10 milijuna eura potpore EU-a poboljšat će se objekti za testiranje i praćenje te bolnički objekti za borbu protiv bolesti COVID-19, u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.
 • Ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 poboljšanjem pristupa prehrani, vodi, sanitarnim uslugama i higijeni te sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja – projektom vrijednim 25 milijuna eura ublažit će se učinci bolesti COVID-19 na zdravlje i prehranu žena i djece u Afganistanu, u suradnji s UNICEF-om.
 • Rad na iskorjenjivanju dječje paralize, koja i dalje postoji u Afganistanu – ovaj projekt vrijedan 25 milijuna eura, koji provode UNICEF i WHO, omogućit će nabavu cjepiva protiv dječje paralize i druge mjere.
 • Pomoć u hrani i gotovini za rad u vrijednosti od 50 milijuna eura – EU će u suradnji s WFP-om povećati sigurnost opskrbe hranom za otprilike 450 000 osoba koje primaju pomoć u hrani ili gotovini za sudjelovanje u programima rada namijenjenima povećanju proizvodnje hrane.
 • Očuvanje životnih uvjeta, posebno žena – ovim će se projektom u vrijednosti od 15 milijuna eura u suradnji s UNDP-om omogućiti da približno 23 000 poduzetnika, uglavnom žena, dobije tehničku i/ili financijsku potporu za razvoj i širenje poslovanja.
Prisilno raseljavanje i migracije

EU je u suradnji s UNICEF-om, UNHCR-om, UNDP-om, IOM-om i Norveškim vijećem za izbjeglice (NRC) pokrenuo još pet projekata u ukupnom iznosu od 79 milijuna eura za rješavanje problema prisilnog raseljavanja i migracija u Afganistanu, Iranu, Pakistanu i središnjoj Aziji.

 • Afganistanska djeca u pokretu pogođena nezakonitom migracijom – projekt u vrijednosti od 15 milijuna eura provodi UNICEF, a potpora će se posebno pružiti djeci bez pratnje u Afganistanu, i to poboljšanjem mjera zaštite, osnovnih usluga i reintegracije. Radit će se i na osiguravanju jednakog pristupa obrazovanju, zaštiti, zdravlju i prehrani za afganistansku raseljenu djecu i mlade, njihove obitelji i ranjive zajednice domaćine, kao i na pružanju potpore zaduženim obiteljima, radi smanjenja broja obitelji čija djeca napuštaju školovanje ili koje dogovaraju dječje brakove.
 • Potpora afganistanskim izbjeglicama i raseljenim osobama u Pakistanu, Iranu, središnjoj Aziji i Afganistanu – projektom vrijednim 34 milijuna eura, koji provodi UNHCR, nastojat će se postići trajna rješenja za Afganistance u pokretu, uključujući poboljšanje pristupa osnovnim uslugama, veću gospodarsku samostalnost i zaštitu.
 • Potpora raseljenim Afganistancima u Pakistanu, Iranu, središnjoj Aziji i Afganistanu – ovim će se projektom u vrijednosti od 15 milijuna eura, koji provodi Međunarodna organizacija za migracije, poboljšati pristup zdravstvu i obrazovanju te stvoriti gospodarske prilike za ranjive Afganistance i njihove zajednice domaćine u Iranu, Pakistanu i Tadžikistanu, s naglaskom na posebnim potrebama žena i djevojčica.
 • Potpora ranjivim Afganistancima i zajednicama domaćinima u Iranu – u suradnji s Norveškim vijećem za izbjeglice (NRC) ovim projektom EU-a u vrijednosti od 14 milijuna eura povećat će se pristup pravima, zaštiti i osnovnim uslugama za ranjive Afganistance i njihove zajednice domaćine te poboljšati životni uvjeti i pristup održivom dohotku. Projektom će se posebno omogućiti izgradnja i opremanje učionica i zdravstvenih ustanova.
 • Jačanje kapaciteta regije Surkhandarya u Uzbekistanu za obrazovanje i osposobljavanje afganistanskih građana – ovaj projekt vrijedan milijun eura, koji provodi UNDP, proširit će mogućnosti obrazovanja afganistanskih građana, s posebnim naglaskom na mlade i žene.

Osim toga, EU u ovom vrlo zahtjevnom razdoblju povećava potporu ugroženim afganistanskim borcima za ljudska prava i organizacijama civilnog društva putem dva projekta u vrijednosti od 3,3 milijuna eura.

Narednih mjeseci očekuje se pokretanje dodatnih projekata u svim tim sektorima. Više pojedinosti dostupno je u priopćenju za medije.

Print Friendly, PDF & Email