Objavljeno 25. studenoga 2022.

Europska Komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga u okviru Europskih snaga solidarnosti za 2023. Europske snage solidarnosti program su EU-a za mlade koji se žele uključiti u aktivnosti u različitim područjima, od pomaganja osobama u nepovoljnom položaju do doprinosa zdravstvenim i ekološkim aktivnostima diljem EU-a i šire. Pozivom se nastoji stvoriti više prilika za solidarnost za mlade. U tu svrhu na raspolaganju je više od 142 milijuna eura. Financirat će se volontiranje, projekti solidarnosti koje vode mladi, volonterski timovi u područjima visokog prioriteta kojima se pomaže osobama koje bježe od sukoba, žrtvama prirodnih ili prirodnih katastrofa te prevencija i potpora u području zdravlja. Ovim se pozivom sudionicima nudi i mogućnost da doprinesu humanitarnim operacijama diljem svijeta.

Program je otvoren osobama u dobi od 18 do 30 godina za aktivnosti solidarnosti u području društvenih izazova i između 18 i 35 godina za volontiranje u svrhu potpore aktivnostima međunarodne humanitarne pomoći. Mladi koji se žele uključiti u aktivnosti Europskih snaga solidarnosti moraju se registrirati na portalu Europskih snaga solidarnosti, gdje mogu pregledavati i pronaći organizacije koje provode projekte. Skupine mladih koje su registrirane na portalu Europskih snaga solidarnosti mogu se prijaviti i za financiranje za projekte solidarnosti u vlastitoj organizaciji. Svako javno ili privatno tijelo može se prijaviti za financiranje aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti na temelju oznake kvalitete kojom se potvrđuje da se provode visokokvalitetne aktivnosti solidarnosti u skladu s načelima, ciljevima i zahtjevima programa. Više informacija dostupno je u priopćenju za medije.

Print Friendly, PDF & Email